Οι αθλητικές κακώσεις είναι αποτέλεσμα τραυματισμών στο μυο-σκελετικό σύστημα, συνήθως λόγω αθλητικών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της μέγιστης απόδοσης του ανθρώπινου οργανισμού. Αθλητικές κακώσεις θεωρούνται: το διάστρεμμα, η θλάση, το αιμάτωμα, η ρήξη συνδέσμου, το κάταγμα, η εκδορά, οι άσηπτες φλεγμονές που προκαλούνται από επανειλημμένους τραυματισμούς (σύνδρομα καταπονήσεως ή υπερχρήσεως), κ.ά. Στην περιοχή της κάκωσης και ανάλογα με την περίπτωση εκδηλώνεται πόνος, οίδημα, αιμάτωμα, δυσκολία στην κίνηση ή και αδυναμία μετακίνησης (στην περίπτωση κατάγματος).

Τενοντίτιδες, θλάσεις, διαστρέμματα, εξαρθρώματα, κακώσεις υπερχρήσης, ρήξεις συνδέσμων, μυϊκός κάματος