Οι εμβοές αυτιών (ώτων) είναι συνήθως αποτέλεσμα της καταστροφής των αισθητηρίων κυττάρων του ακουστικού νεύρου στο εσωτερικό του αυτιού. Είναι μονότονοι συνεχείς ή διακοπτόμενοι ήχοι που ενδέχεται να φεύγουν και να επανέρχονται (χωρίς όμως να υπάρχει κάποια εξωτερική πηγή ήχου), γίνονται αντιληπτοί μόνο από τον ασθενή καθώς παράγονται από το ίδιο το αυτί του, προκαλώντας από μικροενοχλήσεις έως και πολύ έντονη δυσφορία. Οι εμβοές αυτιών σε νεαρές ηλικίες προκαλούνται συχνά από έκθεση σε δυνατό θόρυβο (ακουστικό τραύμα), ενώ σε προχωρημένες ηλικίες, συχνά συνοδεύουν την προοδευτική μείωση της ακοής (γήρανση του κοχλία και του ακουστικού νεύρου). Παρατηρείται ότι οι εμβοές αυτιών συνοδεύουν συνήθως και ορισμένες παθήσεις όπως η ωτοσκλήρυνση, η πρεσβυακοΐα, η εκκριτική ωτίτιδα, κ.ά.

Εμβοές αυτιών