Γήρανση είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από ένα σύνολο διαδικασιών (φθορά οργάνων, αλλοίωση κυττάρων, κτλ.) που οδηγούν στην επιδείνωση της υγείας με το πέρασμα των χρόνων. Η εσωτερική αυτή επιδείνωση προκαλεί και τη σταδιακή φθίνουσα πορεία ικανοτήτων του ανθρώπου, μια γενικότερη δηλαδή φθίνουσα πορεία όλων των φυσιολογικών λειτουργιών. Η γήρανση χαρακτηρίζεται από την προοδευτική μείωση της λειτουργικότητας των βιολογικών συστημάτων του ανθρώπινου σώματος και των αμυντικών εφεδρειών του σε ασθένειες και περιβάλλον.

Γήρανση