Τα γυναικολογικά προβλήματα είναι αποτέλεσμα πολλών αιτιών και η σύγχρονη ιατρική μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα τα περισσότερα από αυτά, αντιμετωπίζοντας τα αποτελεσματικά στα πρώτα κιόλας στάδια, με δεδομένο ότι πραγματοποιείται η προβλεπόμενη τακτική επίσκεψη για εξέταση στον αρμόδιο ιατρό. Τα πιο συνηθισμένα γυναικολογικά προβλήματα θεωρούνται οι διαταραχές περιόδου (συχνομηνόρροια, αραιομηνόρροια, αμηνόρροια, ολιγομηνόρροια, πολυμηνόρροια), οι κύστες των ωοθηκών, οι κολπίτιδες, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, οι πολύποδες και τα ινομυώματα.