Τα καρδιολογικά προβλήματα είναι αποτέλεσμα πολλών αιτιών, ειδικά σε ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας, αυξημένου σωματικού βάρους και σε αυτούς που στερούνται άσκησης. Τα πιο συνηθισμένα καρδιολογικά προβλήματα θεωρούνται η υψηλή πίεση (αρτηριακή υπέρταση), η υψηλή χοληστερίνη (υπερλιπιδαιμία), οι διαταραχές στο ρυθμό των παλμών της καρδιάς (ταχυπαλμία, αίσθημα διακοπών στο σφυγμό, κτλ.), το έμφραγμα (στεφανιαία νόσος), η δύσπνοια, τα πρησμένα κάτω άκρα (συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια), οι βλάβες των βαλβίδων, οι λοιμώξεις του μυοκαρδίου, κ.ά.