Οι νευρολογικές παθήσεις είναι αποτέλεσμα πολλών αιτιών όπως τα ατυχήματα, η κληρονομικότητα, η προχωρημένη ηλικία, η παρουσία όγκων, κ.ά. Οι πιο συνηθισμένες νευρολογικές παθήσεις είναι η νόσος Parkinson, οι επιληψίες, οι δυστονίες, τα εγκεφαλικά επεισόδια (ισχαιμικά και αιμορραγικά), ο ιδιοπαθής τρόμος, η άνοια, η Σκλήρυνση κατά πλάκας, οι κεφαλαλγίες, η σπαστικότητα, η πολυνευροπάθεια, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι κακώσεις Νωτιαίου Μυελού, κ.ά. Οι νευρολογικές παθήσεις συνήθως εμφανίζουν συμπτώματα που ποικίλουν ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Κατά γενική ομολογία, επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των ασθενών, είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό.