Οι παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης είναι αποτέλεσμα της απώλειας της μηχανικής του ανθρώπινου σώματος, η οποία το καθιστά σταθερό απέναντι σε επιβαρύνσεις, διατηρώντας τη φυσική κινητικότητα. Με τον όρο παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης εννοούμε την κύφωση, τη σκολίωση, ή την κυφοσκολίωση σε παιδιά και ενήλικες. Αιτίες δημιουργίας παραμορφώσεων στα παιδιά βρίσκουμε κυρίως στις λανθασμένες συνήθειες, δηλαδή στην ελλιπή εξάσκηση και την κακή στάση, την υπερφόρτωση λόγω μεγάλου βάρους ή το μακροχρόνιο κράτημα βάρους από τη μία πλευρά, κ.ά. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση οδηγεί σε παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης, επειδή οι μύες προσαρμόζονται στην κακή στάση, είτε επειδή ατροφούν, είτε επειδή επιμηκύνονται. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες για τις παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης είναι ιδιοπαθείς (όπου τα αίτια είναι άγνωστα), εκ γενετής (έλλειψη κατάλληλης ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης στη μήτρα), συνδρομική (μέρος συμπτώματος άλλης ασθένειας) και νευρομυική (πάθηση που επηρεάζει τα νεύρα και τους μύες).

Σκολίωση, κύφωση, λόρδωση, κήλη, προβολή μεσοσπονδυλίου δίσκου, αφυδάτωση δίσκου, οστεοπόρωση