Η Aerial Yoga βγαίνει λίγο από το πνευματικό μονοπάτι της κλασικής Yoga και τη μετατρέπει σε χορευτική! Όλες οι θέσεις της παραδοσιακής Yoga γίνονται με τη βοήθεια της αιώρας, του πολύ ανθεκτικού πανιού. Η Aerial Yoga βοηθάει τον ασκούμενο να βρει την ισορροπία και να ενεργοποιήσει το κέντρο του, ενώ με συστηματική εξάσκηση απαλλάσσει από πολλούς μυοσκελετικούς πόνους, εξυψώνοντας τη διάθεση μετά από κάθε πρακτική!