Η θεραπευτική Yoga είναι προέκταση της Hatha, αποτελεί μια πιο ήπια και πιο ασφαλή εκδοχή της και διαμορφώνεται βασισμένη στις ανάγκες και στις δυνατότητες του ασκούμενου. Η πρακτική ξεκινά με ασκήσεις αναπνοών, τις asanas, που βασίζονται στις αρχές τις ορθοσωμικής ευθυγράμμισης και ολοκληρώνεται με αυτοπαρατήρηση και χαλάρωση. Η θεραπευτική Yoga δεν στοχεύει μόνο σε σωματική θεραπεία αλλά και σε ψυχική και πνευματική, καθώς είναι αποδεδειγμένα ωφέλιμη σε όλα τα επίπεδα για την ισορροπία και την αρμονία του ατόμου.