Πρόκειται για διάφορους τύπους μασάζ προσαρμοσμένους στις εκάστοτε παθήσεις. Οι χειρομαλάξεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αποκατάστασης, καθώς αποσκοπούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, της κινητικής κατάστασης, της μυϊκής ενδυνάμωσης, της βελτίωσης της αντοχής και της φυσικής κατάστασης, στον έλεγχο του πόνου, της φλεγμονής και την επανεκπαίδευση της μυϊκής δραστηριότητας.