Είναι η εφαρμογή μάλαξης με δόνηση και εφαρμόζεται επάνω από τα ρούχα του ασθενή, χάρη στη βοήθεια ειδικού μηχανήματος. Οι ηλεκτρομαλάξεις είναι κατάλληλες για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χειρομάλαξη αλλά είναι απαραίτητη η εφαρμογή της για την θεραπεία τους.