Στο Corpus Therapy, εκτός από τις κλασικές μεθόδους θεραπείας, εφαρμόζονται ειδικές τεχνικές όπως kinesio-taping, manual therapy, mckenzie, bobath, pnf, schroth και mullingan, πάντα σύμφωνα με την πάθηση και τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή. Η ομάδα μας παρακολουθεί κι ενημερώνεται για όλες τις σύγχρονες και ειδικές τεχνικές παγκοσμίως, προτείνοντας κι εφαρμόζοντας τις αποδοτικότερες μεθόδους, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη όλων εκείνων που μας τιμούν με την δική τους!