Σε περιπτώσεις νευρολογικών παθήσεων (μαιευτική παράληση βραχιόνιου πλέγματος, διπληγία, τετραπληγία, ημιπληγία), μυοσκελετικών προβλημώτων (σκολίωση, κύφωση, κυφωσκοκίωση, στροφοσκολίωση, λόρδωση, κάταγμα, ράγισμα, διάστρεμα, θλάση μυών, ρήξη τενόντων κ.α.), αναπτυξιακών και ψυχοσωματικών προβλημάτων (στρες, φόβος), η εργοθεραπεία και η φυσικοθεραπεία με μορφή παιχνιδιού είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα παιδιά. Στόχος είναι η άμεση επιστροφή-προσαρμογή του παιδιού στις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής, η αποκατάσταση αδρής και λεπτής κινητικότητας, η αντίληψη των οπτικοακουστικών ερεθισμάτων και η ανταπόκριση του σε αυτά. Σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται, εκπαιδεύουμε στις κατάλληλες μεθόδους τους γονείς για να είναι δίπλα στο παιδί ή το βρέφος θεραπευτικά και λειτουργικά για όσο αυτό είναι απαραίτητο.