Ο Ιπποκράτης αναφέρει την σπονδυλική στήλη ως το κέντρο υγείας του σώματος.Με την μέθοδο Ackermann αρχικά γίνεται κλινική εξέταση, ψηλάφηση και διαγνωστικά τεστ σε σχέση με την οσφυϊκή, την θωρακική και την αυχενική μοίρα καθώς και για τις περιφερικές αρθρώσεις με σκοπό την παρατήρηση των αλλαγών και τον παρεκκλίσεων που έχουν επέλθει στο σώμα με την πάροδο του χρόνου. Με την μέθοδο Ackermann έχουμε ολιστική θεραπεία με ήπιους χειρισμούς χειροπρακτικής και ο ασθενής ολοκληρώνοντας τη συνεδρία του νιώθει ανακουφισμένος ενώ αργότερα αισθάνεται πως το σώμα του αποκτά καλύτερη ισορροπία και κίνηση.