Εφαρμογή κρύου ως θεραπευτικού μέσου για την αντιμετώπιση φλεγμονωδών καταστάσεων, αθλητικών κακώσεων, τενοντίτιδων, μυϊκών σπασμών, αρθρίτιδων, ρευματοπαθειών, αντανακλαστικού μυϊκού σπασμού. Η κρυοθεραπεία πραγματοποιείται με ψυχρά επιθέματα ή ειδικό μηχάνημα εκπομπής ψυχρού διοξειδίου του άνθρακα στους –40ΟC.