Το παραφινόλουτρο είναι ένα μείγμα παραφίνης και ορυκτέλαιου σε ειδικό δοχείο θερμοκρασίας 45-60 βαθμών και χρησιμοποιείται σε υποξείες και χρόνιες τραυματικές και φλεγμονώδεις καταστάσεις, κυρίως των άκρων. Το παραφινόλουτρο βοηθά πολύ σε μουδιάσματα άκρων λόγω του αυχένα ή μετά από κατάγματα, στις οξείες και χρόνιες εκφυλιστικές αρθροπάθειες, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, στην κινητοποίηση δύσκαμπτων αρθρώσεων μετά από ακινητοποιήσεις και στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος.