Εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος ήδη από την πρώτη θεραπεία. Πρόκειται για μια μη επεμβατική μέθοδο στους μυοσκελετικούς πόνους η οποία δίνει την λύση σε χρόνιες τενοντίτιδες, επασβεστώσεις, απονευρωσίτιδες, επικονδυλίτιδες, άκανθα πτέρνας, υπακρωμιακές προστριβές και τροχαντηρίτιδες παθήσεις οι οποίες δύσκολα θεραπεύονται με άλλα μέσα.

Η μηχανική ενέργεια μέσω του συμπιεσμένου αέρα που κινεί ένα έμβολο πάνω από το επώδυνο σημείο του ασθενούς μετατρέπεται σε κινητική ενεργεία περνώντας μέσα από τα μαλακά μόρια και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αύξηση της αιματικής ροής, μείωση της φλεγμονής, απελεθέρωση της ουσίας P και των ενδορφινών, υπερδιέγερδη των νευρικών ινών και ενεργοποιήση της κυτταρικής άμυνας. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται η «αυτοεπούλωση» της πάσχουσας περιοχής από τον ίδιο τον οργανισμό οπότε ακόμα και τα χρόνια προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν και να θεραπευτούν ολοκληρωτικά.