Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στον χώρο της φυσικοθεραπείας, οδήγησαν στην δημιουργία της μεθόδου Clinical Pilates.Πρόκειται για την εξέλιξη και διαφοροποίηση της μεθόδου Pilates σύμφωνα με τις σύγχρονες γνώσεις γύρω από την εμβιομηχανική ανάλυση και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης καθώς επίσης επηρεάζεται και από την παθολογία του ασκούμενου.

Εφαρμόζεται από πιστοποιημένους φυσικοθεραπευτές καθώς απαιτεί την γνώση της εμβιομηχανικής ,της ανατομίας ,της παθολογίας.

Η μέθοδος clinical Pilates σε reformer Cadillac mat και aerial απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης ακόμα και σε περιπτώσεις όπου άλλα προγράμματα άσκησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και μετά από επεμβάσεις όπως για παράδειγμα αρθροπλαστικές η συρραφή τενόντων κ.α. . Ο θεραπευτής διαμορφώνει το πρόγραμμα ασκήσεων βάσει των ιδιαιτεροτήτων και ικανοτήτων του ασκούμενου συνεκτιμώντας όλες τις συνιστώσες της φύσης του προβλήματος του. Επιπλέον βοηθά τον ασκούμενο να κατανοήσει το πώς λειτουργεί το σώμα του ώστε να το αισθανθεί πιο ευέλικτο και λειτουργικό. Το Clinical pilates μπορεί να είναι personal μάθημα η σε group έως 3 ατόμων με διαφοροποιημένο το ασκησιολόγιο για τον κάθε ασκούμενο

Ενδεικτικά μπορεί να εφαρμοστεί σε

 • Πόνους στην περιοχή του αυχένα ,της μέσης , των ισχύων , των γονάτων, της πυέλου, των ώμων
 • Σε αλλοιώσεις της Σπονδυλικής στήλης (Κύφωση,Σκολίωση, λόρδωση, στροφοσκωλίωση ,κυφολόρδωση, κυφοσκολίωση κτλ)
 • Σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου , παγωμένου ώμου ,τενοντοπάθειας υπερακανθίου, Αστάθεια ώμου
 • Σε Αθλητικές κακώσεις
 • Οστεοπόρωση
 • Παχυσαρκία
 • Σε δυσκολία ισορροπίας και διαχείριση πτώσεων
 • Μετα τον τοκετό
 • Σε Αδυναμία μυών του πυελικού εδάφους (Ακράτεια)
 • Μετεγχειρητική αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης, ώμων ,γονάτων ,ισχίων, άκρων
 • Σε Οστεοαρθρίτιδα ισχίου
 • Μετά από διαστρέμματα κ.α.