Πρόκειται για μετασχηματισμένο ηλεκτρικό ρεύμα που εφαρμόζεται σε διάφορες ακίνδυνες θεραπευτικές μορφές. Χρησιμοποιούνται σε οξείες και χρόνιες παθήσεις, τραυματικές καταστάσεις, επώδυνα σύνδρομα. Τα αναλγητικά ρεύματα προκαλούν αναλόγως διέγερση, χαλάρωση, ενδυνάμωση, αναλγησία, υπεραιμία. Ενδεικτικές μορφές ρευμάτων που χρησιμοποιούμε:

TENS, διαδυναμικά (cp-lp-df), διασταυρούμενα, μικρορεύματα, φαραδικά, γαλβανικό, μονοφασικοί παλμοί (τετραγωνικός, τριγωνικός, Traebert), Ρωσική διέγερση (RS).